Tilmelding / Reduceret deltagerbetaling

Reduceret deltagerbetaling

Reduceret deltagerbetaling

Til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, samt alle der er fyldt 60 år og ikke har arbejde, studerende og lærlinge giver Århus Kommune tilskud til hold, der er færdige før kl. 18.00. Prisen er anført efter /* For at få reduceret deltagerbetaling oplyses CPR nr. på tilmeldingsblanketten, der udfyldes og underskrives den første mødegang.

Handicappede skal betale samme pris som pensionister og arbejdsledige. De skal være handicappede i forhold til det fag, de ønsker at gå til jvf. ovenstående.

Kurserne er tilrettelagt i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Hensyntagende hold

Aftenskolen tilbyder hold til alle uanset særlige hensyn. Dog er der oprettet særlige hensyntagende hold kun til deltagere med behov for særlige hensyn. Disse hold har max 7 deltagere. 

For at gå på et hensyntagende hold, skal man være handicappet i forhold til faget. Dvs. alder i sig selv er ikke begrundelse nok, eller dårligt syn heller ikke er et handicap i forhold til hensyntagende yoga, men er et handicap i forhold til knipling. der er derfor stor forskel på, hvornår man er handicappet i forhold til kurset. Som værende handicappet i forhold til faget, er man også meget velkommen til at gå på et almindeligt hold. Så vil der blot blive taget særlige hensyn. 

For at deltage under særlige hensyn, skal man underskrive en erklræing, der opbevares hos aftenskolen. Der er ikke tale om en lægeerklæring eller lægelig vurdering, kun éns egen. 

 

Grønløkke Aftenskole - Tranbjerg J | Langballevej 168, 8320 Mårslet - Danmark | Tlf.: 21 70 31 69 | bauning@webspeed.dk