Læs Tilmelding, før du tilmelder dig kurserne. 
 
*Læs reglerne om Reduceret deltagerbetaling.
 
 

Mårslet Aftenskole kurser

Mårslet Aftenskole tilbyder et bredt udbud af kurser. For nærmere information om det enkelte kursus, klik venligst på kursusnavnet.
 
 
 


Se også Grønløkke Aftenskoles kurser for yderligere hold.

Tilmelding ved indbetaling efter "først til mølle" princippet!

Tilmelding skal ske ved indbetaling via NETBANK inden kursusstart.

Husk navn, fødselsdato og kursus nr. til
Djurslands Bank: Reg. nr. 7266 - kontonr. 1012194.

*pris er reduceret deltagerbetaling ved oplysning af cpr.nr for pensionister, handicappede, arbejdsledige, lærlinge og studerende på hold, der afsluttes inden kl. 18.00. Disse opbevares i henhold til Persondataforordningen.

Ret til ændringer forbeholdes!
 
Kursister bedes printe og udfylde tilmeldingblanket, og medbringe den ved første kursus gang til underviseren. Tilmeldingsblanketten kan hentes her
 
Grønløkke Aftenskole - Tranbjerg J | Langballevej 168, 8320 Mårslet - Danmark | Tlf.: 21 70 31 69 | bauning@webspeed.dk